Bostadsmiljön

BOENDEFORMER   –  DET SVENSKA REGELVERKET – DAGENS SITUATIONKLIMAT INOMHUS –  HISTORIK
 

Bas för miljön inomhus är den miljö som råder utanför byggnaden.

Ett fungerande skalskydd är viktigt för en trygg, hälsosam och trivsam bostadsmiljö. 

Idag finns en osäkerhet kring bostadsmarknadens och det förs en omfattande debatt gällande

bostadsbrist

uppskruvat prisläge 

kvalitet

 

Debatten utmynnar i nya direktiv som det kan vara svårt att finna egentliga nyttovärden med.

De facto kräver dessa direktiv även nya resurser som i slutändan ska betalas av de boende.

Risk finns för att en obalans smugit sig in i systemet som inte är helt lätt för någon part att hantera.

Läs mer under länk: Det svenska regelverket och Dagens situation

 

Det ska understrykas att den svenska bostadsmiljön på de flesta håll är mycket god.

Detta har skapats genom stora uppoffringar och hårt arbete hos tidigare generationer.

Kort om den svenska bostadsstandardens utveckling de senaste 100 åren, se länk: Historik

 

FÖR EN HÅLLBAR  BOSTADSMILJÖ

Viktigt att de formella krav som ställs på fastighetsägare vilar på erforderligt bekräftat underlag.

Finns brister finns också risk för att

miljömålsarbetet förskjuts,

skapar störningar i vardagsarbetet och 

medför resursslöseri av stora mått,

Mer om detta, länk: Lagtolkning