Bostadssituationen

DAGENS FÖRHÅLLANDE  /  DET SVENSKA REGELVERKET  /  HISTORIK

 

 

Många problem finns

och intensiva debatter förs hur kvalitet, bostadsbrist och det uppskruvade prisläget ska hanteras.

Administrativa direktiv införs som är kostnadskrävande ,

  • men det är inte helt lätt att finna egentliga nyttovärden med alla de krav som ställs.

Resultatet som vi idag kan beskåda är ju inte direkt upplyftande.

 

 

 

 

Bostadsmiljön i Sverige har de senaste 100 åren genomgått en omfattande standardhöjning.

Detta har skapats genom gott samarbete mellan de olika aktörerna och hårt arbete från tidigare generationer.

Kort om den svenska bostadsstandardens utveckling, se länk: Historik

 

 

Hur fungerar bostadsmarknaden idag? 

Det finns en hel del problem och att belasta med nya administrativa och resurskrävande krav,

  • utan tydligt identifierade nyttovärden är högst sannolikt inte till någon hjälp.

 

 

För att uppnå en förbättring i en hårt ansträngd bransch fordras sannolikt

  • mer sak-kompetens i området och mer detalj-kännedom i olika sakfrågor.

Läs det Thomas Sowell påtalar om  ”fancy education”, under länk: Definitioner

 

Kan det vara så att branschen behöver känna att den får ett bättre stöd,

exempelvis att nyttovärden med de direktiv som införs även kan identifieras i det lokala perspektivet.

Läs mer under länk: Det svenska regelverket och Dagens förhållande