Bostadssituationen

DAGENS FÖRHÅLLANDE  /  DET SVENSKA REGELVERKET  /  HISTORIK 

 

Det är ingen direkt nyhet att bostadsbranschen lider av allvarliga problem. Intensiva debatter pågår och har pågått under många år för

att komma till rätta med situationen. Nya resurser tillförs och nya funktioner inrättas för att försöka rätta till de brister som finns.

Men hur är utfallet?

Problemen har istället ökat!

 

Det ska understrykas att bostadsmiljön i Sverige de senaste 100 åren har genomgått en omfattande standardhöjning. Detta har skapats genom gott

samarbete mellan de olika aktörerna (myndigheter, intresseorganisationer, företag etc) och säkerligen varit ett hårt arbete från tidigare generationer.

Finns här något att lära av? Kort om den svenska bostadsstandardens utveckling, se länk: Historik 

 

Bostadssituationen idag

Nya funktioner installeras som kräver en administration som tidigare aldrig skådats, men är det detta som branschen behöver?

Ett problem i sig som bör tas på största allvar är att ju mer omfattande ett system blir, desto svårare blir det att begripa sig på och därmed att

kunna följa. Dessutom, med storlek ökar också ihåligheten och med de allvarliga problem som finns bör en mer restriktiv hållning eftersträvas. 

För att kunna lösa de verkliga problem som finns måste varje problemområde brytas ner mer i detalj, med utgångspunkt:

* Varför denna prisstegring?

* Varför sådan bostadsbrist?

* Vad är hållbarhet?

Efter att i detalj analyserat dessa frågeställning och identifierat de verkliga problemen kan nya anpassade regler införas. Men att i detta läge

istället införa nya administrativa och resurskrävande regler, med krav som med tanke på de problem som finns är svåra att finna nyttan med

och definitivt inget som gagnar alla de som söker en trygg och bekväm bostad att bo i. Systemet är nu så komplicerat så ofta är det både lättare

och säkrare för fastighetsägare att på pappret kunna visa upp att de formella krav som ställs efterlevs än att värna att en så bra bostadsmiljön

som möjligt eftersträvas. För att uppnå en förbättring i den ansträngda situation som råder fordras att det finns ett mer begriplig och

evidensbekräftat underlag som höjer säkerheten i de direktiv och åtgärder som implementeras. Ett logisk uppbyggt system istället för de

vetenskapliga konsensusstudier som idag tillåts styra. Beträffande vetenskapliga konsensusstudier är det ett agerande som beskrivs av

Thomas Sowell och som han kallar ”fancy education” läs mer om detta under länk: Logik