Bostadssituationen

DAGENS FÖRHÅLLANDE  –  DET SVENSKA REGELVERKET  –  HISTORIK


 

 

Bostadsmarknaden, det finns idag problem

och intensiva debatter förs hur kvalitet, bostadsbrist och det uppskruvade prisläget ska hanteras.

 

Debatten utmynnar i många nya och kostnadskrävande direktiv

Dock kan det vara svårt att finna egentliga nyttovärden med alla de krav som ställs.

Resultatet som vi idag kan beskåda är ju inte direkt upplyftande.

I sammanhanget måste 1970-talets krisår beaktas och att byggbranschen ständigt haft sina problem sedan dess.

Låt vara att en högkonjunktur pågått det senaste decenniet, men detta är nog mer av konstgjord art, se länk Prisstegringen.

Det kan ej förringas att de omfattande konjunktursvängningarna och alla de misslyckade krav som ställts har satt sina spår.

 

 

Hur ska en bättre fungerande bostadsmarknad kunna skapas?

Att belasta med nya resurskrävande krav, utan tydligt identifierade nyttovärden är högst sannolikt inte till någon hjälp.

För att nå en bättre harmoni i en hårt ansträngd bransch fordras sannolikt

mer kompetens och

mer detaljkännedom i olika sakfrågor.

Kan det vara så att branschen behöver känna att den får ett bättre stöd,

exempelvis genom att nya direktiv även i det lokala perspektivet ska kännas meningsfulla.

Läs mer under länk: Det svenska regelverket och Dagens situation

 

 

 

Från paragraf till vardag

Hur långt kan avståndet bli innan det brister, eller har det redan brustit?

> Finns nödvändig förståelse och kunskap hos myndigheter vad branschen behöver?

> Förstår branschen vad myndigheter kräver och varför?

> Pågår ett spel där branschen vill få ihop något som tillfredsställer myndigheterna, men nyttovärdet svårare att identifiera?

 

Hur förhåller sig lagen till den hantering som sker?

Detta kan vara väl värt för fastighetsägare att ha kontroll över.

 


Det ska understrykas att den svenska bostadsmiljön de senaste 100 åren genomgått en omfattande standardhöjning.

Detta har skapats genom stora uppoffringar och hårt arbete från tidigare generationer.

Kort om den svenska bostadsstandardens utveckling, se länk: Historik

 

För en långsiktigt hållbar bostadsmiljö

Viktigt att de formella krav som ställs på fastighetsägare vilar på erforderligt bekräftat underlag.

Grundläggande brister finns i systemet, naturligtvis svårt för en enskild fastighetsägare att kunna rätta till.

Men, trots myndigheternas tolkningsföreträde

> finns erforderlig kunskap i de olika sakfrågorna som är av betydelse

> finns också bättre förutsättningar för att i sitt egna fastighetsbestånd skapa och upprätthålla en hållbar boendemiljö.

Lämplig åtgärd, Egenkontroll