Bostadssituationen

Dagens förhållande

BOSTADSBRISTEN  –  PRISSTEGRINGEN  –  TEKNISKA FÖRÄNDRINGAR  –  HÅLLBARHETEN


 

Okontrollerbar prisstegring.

Det råder på många håll stor bostadsbrist.

Hur är miljön inomhus, ohälsosam låg nivå på den relativa luftfuktigheten och generellt ökar hälsobesvär.

Hur är hållbarheten i dagens tekniska konstruktionerna i förhållande till tidigare generationers byggnader.

I vilken riktning ska bostadsbranschen gå?

Hur dagens situation ska hanteras är föremål för intensiva diskussioner från de styrande.

De senaste decennierna har det drivits igenom nya direktiv i en allt intensivare takt med syftet att rätta till rådande problem.

 

 

Dock kan nog anses att åtgärderna inte fått avsedd effekt,

inte minst med tanke på prisstegringen.

 

Källa: SCB och artikel i tidskriften Mitt_i: Skyhöga_hyror_för_innerstans_nyproduktion

 

Hur ska hållbarheten i boendet hanteras?

Det finns tunga problem att ta tag i.

Prisstegringen

Bostadsbristen

Tekniska förändringar

Hållbarheten