Bostadssituationen  >>  Dagens förhållande

Bostadsbristen

 

 

Det råder bostadsbrist i hela landet,

allt fler blir hemlösa och i de flesta kommuner är efterfrågan större än tillgången på bostäder.

Bostadsbristen i Sverige har drabbat unga, nyanlända och låginkomsttagare hårdast

och nu riskerar även problemen inom medelinkomsttagargruppen att öka.

Över 80 procent av Sveriges kommuner har rapporterat att de har ett underskott på bostäder.

Sedan 2014 har antalet kommuner som upplever ett underskott på bostäder ökat från 155 till 243.

Samtidigt har antalet som upplever balans på bostadsmarknaden minskat från 98 till 42.

Boverkets resultat, ger en fingervisning om den bostadsbrist som växt fram under de senaste åren och som redovisas i figur 1.

 

 

Figur 1. Diagrammet i figuren visar den obalans som råder i bostadstillgänglighet för respektive år 2014 – 2018. (Källa: Ekonomifakta)

 

Boverket har tidigare kommit fram till

att mellan 60 000 – 70 000 lägenheter måste byggas per år fram till 2025 för att täcka bostadsbehovet.

Det senaste decenniet har det framför allt byggts i de övre prissegmenten,

men denna dyrare marknad når inte de svagare hushållen med stödbehov och lägre betalningsförmåga.

 

Brist på bostäder råder, fler blir hemlösa, statistik från Stockholms bostadsförmedling, som redovisades år 2018,

visar att det är långa kötider för att erhålla bostäder, se figur 2 där kötider redovisas för olika boendekategorier i Stockholm.

 

Figur 2: Genomsnittligt antal år för att erhålla olika typer av bostad i Stockholm. Källa: Bostad Stockholm – statistik

Med korttidskontrakt innebär att få en tillfällig bostad samtidigt som den samlade kötiden i bostadskön fortsättningsvis bibehålls. 

Stockholms bostadsförmedling förmedlar bostäder i 23 av de 26 kommunerna i Stockholms län samt i Västerås, Håbo och Strängnäs.

 

Beträffande bostadssituationen i landet …..

…. delges en del beaktningsvärda synpunkter i Fastighetstidningen den 20 februari 2020.

 

I artikel, skriven av redaktionen delges, efter intervju med John Braw

problemet med att anekdoter,

att dessa erkänns som bevisning i olika fall och

därmed fattas beslut på felaktiga grunder.

 

Länk till artikel (pdf-format): Johan_Braws inlägg: Bostadskö betyder inte bostadsbrist