Bostadssituationen  >>  Dagens förhållanden  >> Klimat inomhus

Energi

 

 

Tillgång till energi är en förutsättning för en bra boendemiljö

Energin i en bostadsbyggnad används

för att värma,  i vissa sammanhang kyla inomhusluften samt i hushållsproduktionen.

 

Som fastighetsägare kan man nog räkna med två saker.

  • Energipriset kommer att stiga.
  • Energimarknaden kommer att bli ytterligare reglerad.

 

Inom energiområdet finns det nationella och internationella mål som måste uppfyllas.

Boverket har för Sveriges räkning, antagit nivåer som ska gälla för energihushållningen.

Projektering av byggnader sker med hjälp av beräkningsmodeller

 

Energiområdet är minst sagt ett rörigt område och regleras starkt av myndigheter.

Beträffande byggnaders klimatskärmar ska dessa stämma överens med Boverkets Byggregler (BBR),

se länk: Energihushållning och

se länk (pdf-dokument): BFS 2016-12-BEN , om Boverkets föreskrifter och allmänna råd

 

Där finns fastställande om byggnaders energianvändning vid normalt brukande och ett normalår.

BBR:s krav

  • beskriver hur mycket värme som maximalt får passera ut genom klimatskärmen
  • detta kan sedan översättas till hur mycket huset behöver värmeisoleras.

Se länk på Boverkets hemsida: Krav på klimatskärmen