Bostadssituationen  >>  Dagens förhållanden  >> Klimat inomhus

Isolering

 

 

Byggnaders isoleringsbehov är av flera kategorier

 

 

Byggnadens klimatskärm

är det tekniska samlingsnamnet för de byggnadselement som håller kylan ute och värmen inne i en byggnad.

Klimatskärmen omfattar; ytterväggar, källarväggar, tak, golv, fönster och ytterdörrar etc.

 

För ett bra klimat inne förses byggnader med isolering så att värmen inte försvinner ut.

Beträffande ljud, ljus och insyn, är det en balans i hur mycket kontakt med utemiljön som fordras.

Det är viktigt att kunna se ut, ha ett ljusinsläpp och även ha en ljudkontakt med utemiljön.

 

 

Frågan är när blir utemiljön för störande?

  • Kyla
  • Värme
  • Fukt
  • Biltrafik
  • Andra störande ljudkällor både från utemiljön och i själva byggnaden.

Ljusmässigt, när är för mycket inströmmande sol obekvämt?

Insynsskydd, när vill man skärma av sig?

Individuella uppfattningar råder, behovet är olika men isolerande åtgärder fordras.

 

Dessutom ur energisynpunkt

ska hänsyn tas till de köldbryggor som finns i klimatskärmen.

Exempel på köldbryggor; träreglar och balkar, metallreglar samt stift och kramlor.

Dessutom hur de olika byggnadsdelarna (tak, väggar, golv, fönster, dörrar) ansluts mot varandra har betydelse.