Bostadssituationen  >>  Dagens förhållande  >>  Prisstegringen

Svensk ekonomin sätter sina spår

 

Givetvis sätter den ekonomiska utvecklingen som sker i Sverige sina spår

Den låga räntan utnyttjas av marknaden och prisstegringen drabbar hushållen från flera håll.

 

Kapitalkostnaden i kronor räknat över tiden är lika stor.

Den begränsning som räntan ger att reglera prisökningen under högkonjunktur har inte använts,

tvärt om, den räntesänkning som pågått har istället spätt på prisbilden.