Bostadssituationen  >>  Dagens förhållanden  >>  Prisstegringen

Svensk ekonomin sätter sina spår

Givetvis sätter den ekonomiska utvecklingen som sker i Sverige sina spår

Den låga räntan utnyttjas av marknaden och prisstegringen drabbar hushållen från flera håll.

Kapitalkostnaden i kronor räknat över tiden är lika stor.

 

 

En styrmöjlighet som räntan ger, är att reglera prisökningen.

Traditionellt används räntan under högkonjunktur att begränsa prisökningar och

  • genom att höja räntan hålls prisstegringen i schakt.

Det senaste decenniet kan nog med fog ansetts präglats av en kraftfull högkonjunktur,

  • då borde också räntorna ha höjts för att dämpa en prisstegring.

Men tvärt om, så har inte skett har

  • utan istället en räntesänkning av sällan skådad art genomförts.

Effekten är att priset på bostäder har ökat kraftfullt.

 


(källa: SCB) 

 

 

Låneutrymme med en kapitalkostnad på 150 000 kr/år

I diagrammet nedan framgår hur stort låneutrymme är vid olika räntesatser,

exklusive amortering och räntebidrag.

 

 

 

Utvecklingen talar för sig själv

Det kan konstateras att med den ränteutveckling som genomdrivits

  • är BRF-lägenhet inte bara ett boende,

utan har även blivit ett finansiellt instrument för spekulanter.