Bostadssituationen  >>  Dagens förhållande  >>  Prisstegringen

Vad är det som kostar

 

 

 

Kanske dags att se över vad det är som verkligen kostar?

1. Det ställs höga krav på bostadsstandard och regelbundet kommer nya krav.

2. Formalia finns det gott om och även dessa blir allt fler.

Är standard och formalia alltid så lätta att förstå nyttovärdet med?

 

 

Fastighetsägare följer direktiv som innebär att omfattande resurser läggs på att nå upp till olika formalia.

Hur förhåller sig följande parametrar i ett fungerande boendeperspektiv?

> Hållbarhet

> Verksamhet

> Klimatpåverkan

Det finns alltid vissa grundbultar som måste fungera.

Därför finns det lagar för att samhället ska kunna leva upp till att goda förhållanden råder gällande dessa parametrar.

 

 

 

Nya funktioner kostar

och branschen tillförts en rad nya funktioner – det kostar

Certifierade sakkunniga enligt PBL (plan- och bygglagen) finns numera inom följande områden:

Sakkunniga brand (SAK)

Sakkunniga funktionskontrollanter (OVK)

Sakkunniga kulturvärden (KUL)

Energiexpert (CEX)

Sakkunnig tillgänglighet (TIL)

Kontrollansvarig (KA)


 

Mer finns på förslag – det kostar

Behörighet B med avseende på projektering av betongkonstruktioner.

Behörighet T med avseende på projektering av träkonstruktioner.

Behörighet S med avseende på projektering av stålkonstruktioner.

Behörighet G med avseende på projektering av geoteknik.

Behörighet E med avseende på utförande av betongkonstruktioner.

Behörighet R med avseende på utförande av träkonstruktioner.

Behörighet I med avseende på utförande av stålkonstruktioner.

Behörighet O med avseende på utförande av geoteknik.

Behörighet F med avseende på fuktsäkerhet.

Behörighet L med avseende på skydd mot buller.