Bostadssituationen  >>  Dagens förhållanden

Tekniska förändringar

 

 

Den teknik som används inom husbyggnationen har förändrats de senaste decennierna.

 

 

Utvändigt

Att byggnaders skalskydd fungerar på bästa sätt är viktigt så att bl.a fukt- och värmeläckage minimeras.

 

1. Den äldre tekniken

Mer robusta konstruktioner användes

 • med sadeltak och vindar som dränerar vattnet utvändigt
 • grundkonstruktioner med skyddsrum
 • och sammantaget uppfördes byggnader med hög motståndskraft.

Takgenomföringar strategisk placerade och hela konstruktionen utformas med prioritering,

 • ett tätt och säkert ytskikt.

Eventuell vattenläckage i yttertak var lätta att lokalisera genom vindsutrymmen.

 

2 – 3. Dagens teknik

En hel del vattendränering sker i vertikalled och invändigt

 • p.g.a. vindsvåningar, takterrasser och byggnader med platta tak.

 

Genomföring tak, ventilationsrör etc görs med olika,

 • mer eller mindre väl valda placeringar, med tanke på skalskyddets funktion.

 

Fasadkonstruktioner,

 • med funktionskontroll från myndigheter,
 • men med tanke på skalskyddets uppgift, tullas det på grundläggande säkerhetskrav.

 

Sammantaget har detta negativa effekter på byggnadens konstruktion och

risken ökar för problem med konsekvenser som drabbar hela eller delar av huset.

 

Viktigt

 • med att det yttre skalskyddet funktion fungerar på bästa sätt
 • de konstruktioner och metoder som används fungerar och lever upp till det som de är avsedda till
 • utförandet blir rätt gjort.

Länk till hela artikeln:  HD-dom: Taket läckte – boende måste betala

Det system som nu är skapat kanske är behäftat med en del sprickor i fasaden.

 

 

Invändigt

Numera finns en oro och osäkerhet kring kvalitet i bostadsmiljön.

I de problem som nedanstående rubriker delger identifieras,

 • trots de höga formella krav som ställs,
 • att det finns allvarliga brister i rådande system.

 

Mellan åren 2008 och 2016 ökade klagomålen på bostadsmiljön med 16 %.

Källa: Miljöhälsorapporter, år 2009 och år 2017

 

Det kan konstateras, trots alla krav och direktiv som införs, att det finns brister i systemet.

Det är bara att beklaga alla de människor som får betala dyrt för ett boende som inte fungerar.

Vems är felet?

 • Myndigheter som har infört direktiv och normer som inte fungerar?
 • Producenter som levererar produkter som inte fungerar?

En sak är säker, något i systemet är allvarligt fel.

 

Vad blir nästa steg?

Hämtat från Mats Alvessons bok ”Extra allt”

 

De styrandes beteende karaktäriseras starkt av det som Thomas Sowell benämner,

”intellektuella är farliga för samhället”, läs mer under länk: Tolka uttryck.