Bostadssituationen  >>  Dagens förhållande  >> Tekniska förändringar

Isolering

BEHÅLLA VÄRMEN INNE  –  REGLERA LJUD, LJUS OCH INSYN


 

 

Byggnaders isoleringsbehov är av flera kategorier

Byggnadens klimatskärm

är det tekniska samlingsnamnet för de byggnadselement som håller kylan ute och värmen inne i en byggnad.

A) Klimatskärmen omfattar ytterväggar, källarväggar, tak, golv, fönster och ytterdörrar etc.

Värme, givetvis behöver byggnader isolering så att värmen inte försvinner ut.

Beträffande ljud, ljus och insyn, det är en balans i hur mycket kontakt med utemiljön som fordras.

Det är viktigt att kunna se ut, ha ett ljusinsläpp och även ha en ljudkontakt med utemiljön.

Frågan är när blir utemiljön för störande, från biltrafik och andra störande ljudkällor både från utemiljön och i byggnaden.

Ljusmässigt, när är för mycket inströmmande sol obekvämt?

Insynsskydd, när vill man skärma av sig?

Individuella uppfattningar råder, behovet är olika men isolerande åtgärder fordras.

B) Dessutom ur energisynpunkt ska hänsyn tas till de köldbryggor som finns i klimatskärmen.

Exempel på köldbryggor är träreglar och balkar, metallreglar samt stift och kramlor m.m., samt hur de olika byggnadsdelarna (tak, väggar, golv, fönster, dörrar) ansluts mot varandra.

 

Läs mer om isoleringsbehovet under länkar: