Bostadssituationen  >>  Dagens förhållande  >> Tekniska förändringar

Fönster

BEHÅLLA VÄRMEN INNE  –  REGLERA LJUD, LJUS OCH INSYN


Med tanke på kommunikationen mellan byggnaders ute- och innemiljö är fönster en viktig byggnadsdel,

men samtidigt en sårbar del i byggnadskonstruktionen ur säkerhet-, isolaring- och energi synpunkt.

Det finns många fördelar att uppnå genom att förstärka fönsterytor

> för att höja säkerheten,

> förbättra klimatet och

> sänk energiförbrukningen

i byggnader.