Bostadssituationen >>  Dagens förhållande  >>  Tekniska förändringar  >>  Fönster

Reglera ljud, ljus och insyn


 

Vad är ljud eller oljud?

Hur mycket ljus vill vi ha?

Det är flera faktorer som påverkar hur vi upplever ljud och ljus.

Det som upplevs trivsamt är en individuellt betingat, dvs det som upplevs trivsamt av en individ kan upplevas olustigt av en annan individ.

 

Värdefullt att själv kunna styra ljud- och ljusflödet

Fönster

Denna byggnadsdel har en viktig uppgift med tanke på kommunikationen med miljön utanför byggnaden.

Ibland kan önskemål finnas att kunna begränsa eller skilja av kontakten med utemiljön. Det finns många exempel

Ljud: Störande ljud från biltrafiken är på många platser ett ökande problem.

Ljus: Viljan att skapa insynsskydd finns många orsaker till och efter sommaren 2018 är solstrålning genom fönster ett debatterat område.

Hur kan oönskad ljud- och ljusinsläpp bekämpas?