Bostadssituationen

Det svenska regelverket

BOSTADSLAGSTIFTNINGEN / BYGGLAGSTIFTNINGEN / MILJÖLAGSTIFTNINGEN / MYNDIGHETER  / EU / LAGEN I PRAKTIKEN

 

Det svenska regelverket utgår från de fyra grundlagarna; regeringsformensuccessionsordningentryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen.

Därutöver finns riksdagsordningen, som är ett mellanting mellan grundlag och vanlig lag.

Regler är ett samlingsbegrepp för bestämmelser, det vill säga lagar, förordningar samt myndigheters föreskrifter. Regler är bindande,

därutöver finns allmänna råd som är rekommendationer, det vill säga exempel på hur man kan uppfylla de bindande reglerna.

 

Myndigheter har tolkningsföreträde! Finns med detta risker, exempelvis gällande de allmänna råden som vars syfte från början var att hjälpa till att beskriva

hur en konstruktion kan utföras, men valfrihet råder att själv välja utformning. Med tiden har detta ändrats till att följs inte det allmänna råden ska en alternativ

lösning inför myndigheten bevisas att den håller samma kvalitet. Betänkas bör att beslut och hantering av de allmänna råden helt styrs från myndigheter

utan den process som gäller för lagar och förordningar där myndigheten behöver ett bemyndigande. Ändras tanken med de allmänna råden och mer likställs

med lagar och förordningar utan att myndigheten inte behöver ett erforderligt bemyndigande hur kan detta påverka demokratin i samhället.

Läs gärna rapporten: Analys_bostadsmarknaden

 

Det är väl värt för fastighetsägare att öka insikten i det som sker, inte minst med tanke på hur myndigheters tolkningsföreträde hanteras. Välgörande är att

verksamheten, för sin egen skull, själv stämmer av hur väl den egna hanteringen samverkar med lagsystemet och att detta tydligt dokumenteras.

En sådan hantering kan förebygga många problem och spara stora resurser, läs mer under länk: Egenkontroll