Bostadsmiljön >>  Det svenska regelverket

EU

EU påverkar våra regler med bland annat EU-direktiv och EU-förordningar.

EU-direktiv ska implementeras i Sveriges (och övriga länders) lagstiftningar,

  • innebär att Sveriges regler måste ändras så att direktivens syften uppnås.

 

EU-förordning blir direkt en del av svensk lagstiftning och

  • om Sverige skulle ha regler som strider mot en EU-förordning så gäller inte dessa skrivningar.

Ett exempel på en EU-förordning är byggproduktförordningen, CPR,, se Boverkets sidor om CE-märkning av byggprodukter.