Bostadssituationen  >>  Det svenska regelverket

Miljölagstiftningen

MILJÖMÅLSARBETET  –  MILJÖBALKEN  –  TILLSTÅNDSPLIKTIG VERKSAMHET  –  VÄGLEDNING OM MILJÖRAPPORTERING

 

 

Miljölagstiftningen är samlad i miljöbalken som trädde i kraft 1 januari 1999.

Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär

”att nuvarande och kommande generationer kan leva i en hälsosam och god miljö”. 

 

 

Denna lag berör alla typer av åtgärder,

oavsett om de ingår i den enskildes dagliga liv eller i någon form av näringsverksamhet.

Miljöbalken innehåller sju avdelningar fördelat i 33 kapitel och ungefär 500 paragrafer.

Till detta hör ett stort antal förordningar och föreskrifter, som har meddelats med stöd av bestämmelser i miljöbalken.

 

Kan vara svårt att följa alla paragrafer! 

 

Förordningar beslutas av regeringen, som i sin tur lämnar bemyndigande till myndigheter att besluta om föreskrifter,

Myndigheterna har även att vägleda inom sitt respektive ansvarsområde.

 

 

Författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalkens kapitel 9