Bostadsmiljön >> Det svenska regelverket >>  Myndigheter

Myndigheter och egenkontroll

NV OCH EGENKONTROLL –  FHM OCH EGENKONTROLL  –  BOV OCH EGENKONTROLL


 

Kraven på egenkontroll och den dokumentation som behövs

ska, enligt myndigheten, anpassas till varje verksamhet så att kraven inte blir orimliga men ändå omfattar det som behöver göras.

Vad egenkontrollen ska omfatta kan därför variera mellan olika fastighetsägare.

Det är miljö- och hälsoskyddsnämnden i kommunen

som i sin tillsyn kan avgöra om en specifik rutin är en godtagbar lösning för respektive fastighetsägare.

Verksamheten ska fortlöpande och systematiskt kontrolleras.