Bostadsmiljön >> Det svenska regelverket >>  Myndigheter

Folkhälsomyndigheten (FHM)

FHM OCH EGENKONTROLL  –  FHM ÖVERSIKT WEBBKARTA

FOLKHÄLSOMYNDIGHETEN

har till uppgift att ta fram och sprida vetenskapligt grundad kunskap som

> främjar hälsa och

> förebygger sjukdomar och skador.

Därutöver samverka med andra aktörer

-så att kunskapsunderlag och metodstöd erbjuds samt

-följa upp och utvärdera olika metoder och insatser, i befolkningen och de faktorer som påverkar detta.

 

HÄLSOSKYDD OCH MILJÖHÄLSA

är ett område med uppgiften

att upptäcka, förebygga och undanröja hälsorisker i miljön och

att vägleda kommunernas miljö- och hälsoskyddsnämnder samt länsstyrelsen när det gäller miljöbalkens regler om hälsoskydd för

> inomhusmiljö,

> hygien och

> objektburen smitta.

 

TILLSYNSVÄGLEDNING HÄLSOSKYDD

är ett område där allmänheten påtalas

1) att kontakta sin hyresvärd eller bostadsrättsförening vid problem med inomhusmiljön i sin lägenhet,

2) om inte problemen blir åtgärdade så ska man kontakta kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.

Från myndigheter ställs det mer och mer krav på fastighetsägare som många gånger är både svårbegripliga och medför kostnader.

Hur hantera detta på bästa sätt?

Genom att själv ta initiativet, exempelvis genom att upprätta en egenkontroll gör

– att man skaffar sig en bättre överblick,

– är förbered, påläst och

– själv kan ställa relevanta krav som leder utvecklingen framåt.


Byggombud hjälper till med att genomföra, både egenkontroller och byggnadstekniska miljöutredningar när det behövs