Bostadsmiljön >>  Det svenska regelverket  >>  Myndigheter

Myndigheters värdegrund

 

Det är numera obligatoriskt för myndigheter att bedriva värdegrundsarbetet.

Före år 2005 förekom detta i praktiken inte alls, så på kort tid har således en ny genre vuxit fram.

Myndigheter plöjer ner stora belopp och många timmars arbete på att ta fram ”sina egna värderingar”.

Detta tar de sedemera med sig ut i det svenska samhället och där får effekt på det svenska vardagsarbetet.

 

 

Vad innebär myndigheter värdegrundsarbete?

I en rapport från Stockholm universitet meddelas, att de ansvariga på myndigheterna framhåller;

 • trots de exklusiva formgivningarna som görs är arbetet för internt bruk och
 • underlaget i det som meddelas kommer inifrån verksamheten och där är förankrad hos alla.

Hos Socialstyrelsen består värdegrundstexter i typfallet av tre ord;

 • sakliga, handlingskraftiga och trovärdiga.

Dessa uttryck är centrala vokabulär och kan nog anses som ett representativt myndighetsurval.

Spontana frågeställningar som ofta dyker upp hos myndigheter är:

 • Vad betyder värdegrunden i sig, i relation till det de möter hos medborgare?
 • Hur uppnås myndighetens mål?
 • Det är således inte språkets eller formgivningen som dryftas, utan innehållet i sig.

 

De tre orden ovan som signalerar genren värdegrund är faktiskt inte så viktiga.

Orden har snarare en rituell funktion ”det är viktigt att de finns”.

 

Vad de verkligen står för är av second betydelse och ska istället vara en funktion

att initiera samtal om verksamhet och vad myndighet ska stå för.

 

 

 

Att texterna är så grafiskt påkostade

 • är ett sätt att göra dem så attraktiva som möjligt
 • för att många ska tacka ja till samtalsinbjudningar.

Ord som lojalitet, respekt, öppenhet, lyhördhet och tolerans är återkommande, dvs ord

 • som uttrycker generella kvaliteter som ska signalera kunskap och kompetens.

Ovanligast är ord

 • som har med den specifika myndighetens kärnverksamhet att göra.

Eftersom värdeorden är fristående och generella lämnar de mycket öppet för tolkning.

Det är också själva vitsen.

Genom de diskussioner som väcks hjälps de anställda

 • att tänka och handla på ett visst sätt,
 • när de möter allmänheten och
 • när de samarbetar inom myndigheten.

Väldigt få anser

 • att värdegrundens funktion är oklar eller
 • att den ska hjälpa ledningen att styra verksamheten.

I stället framhålls att texterna framför allt

 • är identitetsskapande och ett verktyg för att stärka gemenskapen.

 

Tomma men tjusiga ord kan alltså också ha en mening.

Länk till artikel: Ocksa_tomma_ord_kan_ha en_mening