Aktuellt

Vår vision

 

FÖR EN HÅLLBAR BOSTADSMILJÖ

Vår vision är att vara ett praktiskt och kunskapsmässigt stöd för fastighetsägare,

så att DE på bästa sätt ska kunna erbjuda en säker, bekväm och trygg boendemiljö

med bra kvalitet och

till rimliga kostnader.

Vårt arbetsområde är inom samhällsbyggnadsprocessen med verksamhetsinriktning;

egenkontroll,

byggnation och

kompetensutveckling.

 

DAGENS SITUATION PÅ BOSTADSMARKNADEN

Det råder på många håll stor bostadsbrist.

Ofta klagas på kvalitet och att det är kostsamt att bo i Sverige.

Bara mellan åren 2007 och 2016 steg hyran i en nyproducerad lägenhet med

Denna utveckling får konsekvenser i hela samhällsbyggnadsprocessen,

så även för fastighetsförvaltningen.

 

VAD KAN GÖRAS?

Kanske dags att se över vad det är som verkligen kostar!

1. Det ställs höga krav på bostadsstandard och regelbundet kommer nya krav.

2. Formella krav finns det gott om och även dessa blir allt fler.

Är standard och formalia alltid så lätta att förstå nyttovärdet med?

Vad är det i samhällsbyggnadsprocessen som kostar? 

Fastighetsägare följer direktiv som innebär att omfattande resurser läggs på att nå upp till olika formalia.

Med tanke på en hållbar bostadsmarknad,

läggs resurser rätt och

är det en vettig utveckling som pågår?

Mer om kostnader, se länk: Kostnadsutvecklingen

 

FÖRBÄTTRA HÅLLBARHETEN I BOENDEMILJÖN

Viktig målsättning för Byggombud är, i enlighet med vår vision, att hjälpa fastighetsägare

att utveckla sina fastigheter på ekonomiskt bästa sätt och

att samtidigt kunna uppfylla de formalia som krävs.

Det finns mycket att vinna på för fastighetsägare

att vara uppdaterade på det som händer och

att med förebyggande åtgärder kunna möta den utveckling som pågår.

Se länk: Egenkontroll