Startsida

Att samarbeta med oss

TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR (BRF)  /  GENOMFÖRDA PROJEKT

 

 

Viktigt för oss är

att arbeta med validerade metoder och att vara tydliga i både sak- och ansvarsfrågor

 

Det finns  brister i den svenska samhällsbyggnadsprocessen och detta har skapat en osäkerhet,

  • frågeställning som bör prioriteras är ”Hur tolkas lagen?”

 

 

De brister som finns är givetvis svårt för en enskild fastighetsägare att på egen hand rätta till,

  • men värdefullt är att känna till så det kan beaktas i det lokala vardagsarbetet.

Vi hjälper fastighetsägare att vara uppdaterade

  • i de direktiv och krav som ställs samt implementera detta i befintlig verksamhet.

Syftet är att spara resurser och öka tryggheten i bostadsmiljön,

  • med en rätt genomför egenkontroll finns ett värdefullt underlag att stödja sig mot.

 

 

 

Forskning har under flera decennier varit en viktig del i vår verksamhet

Därför kan våra projekt, med begripliga och bekräftade arbetsmetoder

  • leva upp till en tydlig och ansvarsfull hantering.

Dessa resultat finns alltid tillgängligt för de vi samarbetar med.

 

Se våra skrifter under länkar: Forskningsprojekt och Näringslivsprojekt 

 

 

Det kan verka lite väl pretentiöst, att i vardagsarbetet behöva tillgripa en vetenskaplig bekräftelse,

Historiskt är det inget konstigt i att hämta forskningsuppgifter direkt från vardagen.

Genom att direkt i fastighetsbeståndet formulera en hypotes och där genomföra insatserna

  • ger också bättre möjlighet för gemene man att få insikt i det som sker vilket är en värdefull tillgång.