Startsida  >>  Att samarbeta med oss  

Till bostadsrättsföreningar (BRF)

BRF-AVGIFTER  –  ATT PÅVERKA SITT BOENDE  –  DET FINNS BRISTER I DAGENS SYSTEM  

 

 

Vi bjuder in BRF att deltaga i ett koncept som nu introduceras

Syftet är att underlätta förvaltningsarbetet samt att bemöta den kostnadsstegring som pågår och som sannolikt har fått konsekvenser i många föreningars ekonomi.

Ett problem i sig är den omfattande myndighetsbyråkrati som skapats.

Byråkrati föder byråkrati och ju mer omfattande detta blir ju mer ihåligt blir också systemet och

  • idag har även de lokala tillsynsmyndigheterna svårt att följa med i det som händer och sker

 

Dessutom finns många uttryck som definitionsmässigt används på ett otydligt sätt.

Hur definieras vanligt förekommande vokabulär som ”hållbarhet” och ”En bra bostadsmiljö

Andra frågeställningar är:

  • Vad ingår i BRFs ansvar i rollen som fastighetsägare och förvaltare? 

 

Svaren är inte självklara i de sammanhang som de används i och säkerligen varierar de med tanke på vem som tillfrågas.

Innebörden är inte entydig utan varierar med verksamhet och hur verksamheten bedrivs.

Därför nödvändigt för fastighetsägare att med utgångspunkt från den egna verksamheten själva formulerar betydelsen. 

 

 

En del i vårt koncept är att vara behjälplig med att formulera dessa svar

och syftet är alltid att värna ”för bästa möjliga bostadsmiljö”.

Läs mer om vårt projekt, under länk: Egenkontroll och övrigt om projektet, under länk: Vi erbjuder 

 

Orsaken till att vi vänder oss till BRF är att där finns ett tydligt incitament att värna resurser;

  • kostnadsstegringen drabbar i slutändan, på ett eller annat sätt, de egna medlemmarna.

 

 

Det förekommer diskussioner kring BRFs status som fastighetsägare.

Lekmannastyrelser, för låga avgifter och att substans urholkas för att nämna några exempel,

  • men ändock visar de lokala föreningarna upp en unik effektivitet.

 

 

Prisutvecklingen har de senaste åren varit intensivt,

  • exempelvis har byggprisindex (BPI) stigit 5 gånger mer än konsumentprisindex (KPI) under åren 2008 – 2018.

 

 

 

En bidragande orsak till BPIs ökning är alla de byråkratiska funktioner som införts och som fordrar

  • en administration i nivå som aldrig tidigare skådats och som slukar ansenliga resurser

Läs mer under länk: Vad är det som kostar