Startsida  >>  Att samarbeta med oss  

Till bostadsrättsföreningar (BRF)

BRF-AVGIFTER  –  ATT PÅVERKA SITT BOENDE  –  DET FINNS BRISTER I DAGENS SYSTEM  

 

 

Idag debatteras BRFs status som fastighetsägare.

Lekmannastyrelser, för låga avgifter, substans urholkas för att nämna några exempel.

Det ska understrykas, ingen enkel uppgift att hantera en lokal förening

 • och ändock uppvisar de en unik effektivitet.

 

 

 

Förvaltningsarbetet underlättas definitivt inte av den ökning i byråkratiska åtaganden som sker 

 • som fordrar en administration i nivå som aldrig tidigare skådats
 • är heller inte alltid helt lätt att begripa nyttan med 
 • slukar numera ansenliga resurser

Det är ingen hemlighet

 • att byråkrati föder byråkrati.

Den är idag oerhört omfattande så t.o.m.

 • de lokala tillsynsmyndigheterna själva har svårt att följa med i det som sker

Dessutom, ju fler direktiv ju ihåligare blir systemet. 

 

Vi har utvecklat ett konceptet med syftet att inom vår vision; 

 • underlätta för BRF att kunna följa med i och att hantera den omfattande byråkrati som har skapats och
 • med tanke på att nyttovärdet med alla åtgärder starkt kan ifrågasättas är vårt intresse att hjälpa BRF att värna sina resurser.

Under våren 2020 kontaktar vi BRF för att få erhålla synpunkter på detta koncept och

 • hur ni själva upplever den situation som idag råder.

Givetvis är ni varmt välkomna att kontakta oss, kontakt.

 

 

 

Det finns många frågetecken kring dagens byråkrati.

Vad menas med uttryck som ”hållbarhet” och ”en bra miljö”. 

 

Exempel på andra otydliga sakfrågor är: 

 • Vad ingår i BRFs ansvar i rollen som fastighetsägare och förvaltare?

 •  Vad innebär en byggnads klimatdeklaration?

 

 • Vad är en egenkontroll?

 

 

Svaren är inte helt självklara och säkerligen varierar, med tanke på vem man frågar.

Vi hjälper till med att formulerar ner vad detta innebär i det lokala sammanhanget hos BRF. 

 

 

Vi bjuder in BRF

att deltaga i vårt koncept som nu introduceras.

Syftet är att underlätta vardagsarbetet både för styrelser och för de som praktiskt arbetar med förvaltningen. 

 

 

Orsaken till att vi vänder oss till BRF är

att de, till skillnad från de kommersiella fastighetsägare, inte har samma möjligheter

att fördela kostnadsökningarna på externa hyresgäster, utan dessa ökningar drabbar de facto de egna medlemmarna.