Startsida  >>  Att samarbeta med oss  >>  Till Bostadsrättsföreningar

Att påverka sitt boende

 

 

med tanke på alla de direktiv och krav som ställs på en förening ….

…. finns det möjlighet för en individuell förening att kunna påverka?

Redan som det är, är det sannolikt svårt för en förening att hinna följa med i alla de krav som ställs.

Men ändock oerhört värdefullt för en förening att själv ha insikt i vad som styr utvecklingen och inte helt

 

 

Byggombud är behjälplig med detta

Med vårt strukturerad egenkontrollprogram skapas underlag för ett mer

  • behovsanpassat agerande där formalia och direktiv harmoniserar med de lokala behov som råder.

Läs mer under länk: Egenkontroll 

 

 

Kommunikation

Det finns ständigt frågetecken hos omgivningen kring olika sakfrågor och nödvändigt är med en dialog som är tydlig i uttryck och ordval.

Läs mer under länk: Definitioner och Byggtekniska miljöområdet

 

I de projekt som vi är med och genomför

  • hämtar vi mycket av det forskningsmaterial som vi publicera i ett för ämnet, lämpligt vetenskapligt forum.

En kunskapsbank är uppbyggd och

  • tillsammans utvecklar vi området och håller liv i denna kunskapskälla, se länk: Genomförda projekt

Denna hanteringsform gör att de resultat som lokalt arbetas fram inte bara kan negligeras,

  • utan vid behov kan användas för att tydliggöra lämpligheten i det val som en förening gör eller inte gör

 

Därmed har man som förening också bättre möjligheter att påverka sin situation.

 

 

Egenkontroll

Insatser planeras och genomförs i enlighet med upprättad egenkontrollplan.

Resultat på insatser som genomförs presenteras till berörda parter på ett tydligt och begripligt sätt.

Läs mer under länk: Egenkontroll