Startsida  >>  Att samarbeta med oss  >>  Bostadsrättsföreningar

BRF-avgifter

 

 

Är föreningarnas avgifter ett problem för branschen?

 

I diagrammet nedan framgår den kostnadsökning

  • som drabbat hyressegmentet i förhållanden till BRF avgifterna.

Det kan identifieras att BRFs förvaltning generellt är effektiv, men givetvis bedömning bör ske från fall till fall.

Mer om själva kostnadsutvecklingen se länk: Prisstegringen 

 

 

Finns här något att lära?

Ovillkorligen uppstår frågeställningen, hur det kan vara så stor kostnadsdifferens?

Med hjälp av ett strukturerat egenkontrollprogram kan BRF själv tydligt

  • identifiera och till omgivningen delge, lämpligheten i den hantering som sker, se länk: Egenkontroll

Med begripliga arbetsmetoder och mätinsatser kan jämförelser göras både

  • mot befintliga förhållanden och mot de formella krav som ställs, se länk: Mätningar 

 

 

Med detta som underlag kan beslut fattas

  • beträffande eventuella behov av förändringar i boende och i verksamhet.

 

 

Att betänka

det nationalekonomen Milton Friedman uttalat beträffande fyra olika sätt att spendera pengar på.


 Milton Friedman (1912 – 2006) var en amerikansk nationalekonom och statistiker.

Du kan spendera dina egna pengar på dig själv.

  • När du gör det är du noggrann och försöker få ut så mycket som möjligt av dina pengar.

Du kan spendera dina egna pengar på någon annan. Till exempel på en födelsedagspresent.

  • Då är du inte riktigt lika noggrann med presentens innehåll, men försiktig med kostnaden.

Du kan spendera någon annans pengar på dig själv.

  • Då kommer du garanterat ha en trevlig lunch!

Du kan spendera någon annans pengar på någon annan.

  • Då är du varken särskilt orolig över hur mycket pengar det handlar om, eller vad du får för dem.

Utdrag från media, se hela artikeln i pdf-format: Skicka_notan_till_politikerna_själva 

 

 

HSB:s larm: Oroande låga avgifter i föreningar

Sluta hålla ner avgifter för att få upp värdet på lägenheter.  

Publicerat 2019-09-09, se hela artiklarna: HSB_slår_larm 

På bostadsmarknaden finns producenter och spekulanter som har kunnat göra goda affärer de senaste åren,

  • men detta är inget som gynnar befintliga föreningar och verkligheten för nya medlemmar är ofta en ansträngd ekonomi efter lägenhetsköpet.

För de flesta är boendet inte en ekonomisk spekulation, utan ett nödvändigt behov ”det är tak över huvudet som gäller”.

Med tanke på dagens system är det sannolikt svårt för gemene man att göra några större vinster vid en flytt ”säljer man måste nytt införskaffas”.

 

 

Vilka risker finns för föreningarna, med tanke på prisstegringen?

Den ekonomiska insats för att komma över en bostadsrättslägenhet har stigit kraftigt de senaste decennierna,

  • en kostnadsstegring har skett som till stor del finansierats med lånade medel.

Figuren visar hur mycket bostadslånen och lägenhetspriserna ökade för perioden år 2008 – 2018 samt hur mycket räntan sänktes med för samma period.

I kronor räknat steg bostadslånen från 1 545 mdr kr till 3 300 mdr kr. (Källa: SCB)

Vad händer om bolåneräntan stiger?

En stigande ränta kan få omfattande negativa konsekvenser genom att många skuldbelastade hushåll får problem med att betala sina medlemsavgifter.