Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Egenkontroll

Bygg- och projektledning

 

 

I mindre husprojekt är Byggombud behjälpliga genom hela processen

Konstruerar program och leder projekt och i våra projekt ingår alltid KA-behörighet (behörighet K).

 

 

Byggnation

Att bygga hus inbegriper många olika moment, aktiviteter och involverar flera yrkesgrupper som ska samverka i en byggprocess.

 

Byggskedet delas in i tre faser.

1. Programarbete, då grundläggande handlingar tas fram.

2. Projektering, projektet sväller och man väljer lösning för det aktuella projektet.

3. Produktionsskedet då projektet fysiskt verkställs.

Byggombud är behjälpliga

  • med programhandlingar, projektledning, att leda de praktiska insatserna samt besiktningar.

Projekt genomföras efter att tydliga och i förväg uppgjorda ramar

  • kostnader, tid och kvalitet.

Ju bättre förberedelse som görs, innebär att risken för obehagliga överraskningar minskar.

Tydliga tids- och aktivitetsplaner är en grund för att kostnads-, tids- och kvalitetsramarna kan efterlevas.

 

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede i era byggtankar för en förutsättningslös och konfidentiell diskussion, kontakt.