Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Egenkontroll  >>  Definitioner

Byggnadsprisindex, BPI

 

BPI mäter förändringar i de priser som byggherrarna faktiskt får betala för likvärdiga nybyggda bostäder.

Dessa priser styrs förutom av kostnader även av konjunkturen, tillgång och efterfrågan samt betalningsvilja, d.v.s. marknadssituationen.

 

Problemet med att mäta förändringar är att de nybyggda husen inte är jämförbara.

Av den anledningen kan en jämförelse av genomsnittliga priser mellan olika år bli missvisande.

För att komma tillrätta med detta görs en avancerad beräkning där hänsyn bl.a. tas till utrustningsstandard, ytor och region.

Resultatet blir byggnadsprisindex. Beräkningarna baseras på samma material som nybyggnadskostnadsstatistiken.


Källa: SBCs beskrivning