Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Egenkontroll  >>  Definitioner

Konsumentprisindex, KPI

 

 

KPI ska visa hur konsumentpriserna i genomsnitt utvecklar sig för hela den privata inhemska konsumtionen.

De priser som mäts är de som konsumenterna faktiskt betalar.

 

Priserna påverkas bland annat av ändringar i indirekta skatter och subventioner.

Direkta skatter och sociala förmåner beaktas inte vid indexberäkningarna.

Eftersom prismätningarna av praktiska skäl inte kan omfatta alla varor och tjänster som konsumeras,

  • samlas prisnoteringar in för ett urval av varor och tjänster, så kallade representantprodukter.

 

Priserna samlas

dels in direkt från butiker genom butiksbesök eller uppringning av SCB:s intervjuare, och

dels genom central prisinsamling av tjänstemän på SCB:s prisenhet.


Källa: SCBs beskrivning