Vi erbjuder  >>  Egenkontroll  >>  Definitioner

Fastighetsägares ansvar

 

Länk till Folkhälsomyndighetens utlåtande 

 

 

Hur en fastighetsägare ska kunna ha rutiner för detta meddelas ej?

Kanske lite svårt att ge svar på, då det som berörs gäller de boendes integritet,

d.v.s. ett förbjudet område för en fastighetsägare att lägga sig i, men myndigheter har så fastställt.

 

Hanteringen kan nog med fog anses märklig.

  • Fastighetsägare har påförts långtgående krav, utanför dess egna möjligheter att påverka.

Sakligt eller ej, så gäller och ingen har heller reagerat över att detta ska vara konstigt.

Innebörden är att fastighetsägares styrförmåga ofta är godtycklig.

 

 

Arbeta förebyggande

Frågetecken finns också kring hur uttryck definieras.

Exempelvis vad innebär egenkontroll, hållbarhet och byggnaders klimatpåverkan,

vilka i verksamheten bör finnas tydligt definierade, så misstolkningar kan undvikas.

Folkhälsomyndigheten är i detta sammanhang den centrala operativa tillsynsmyndigheten,

se bl.a. följande länkar:

Fastighetsägarens egenkontroll, och

Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken