Startsida  >>  Vi erbjuder

Byggombud följer

BOVERKET – FOLKHÄLSOMYNDIGHETNATURVÅRDSVERKETÖVRIGA SAMHÄLLSFUNKTIONER

 

 

Samhällsbyggnadsprocessen

har de senaste decennierna drabbats av nya direktiv och krav i ett tempo som aldrig tidigare skådats.

 

 

Det finns många frågetecken på det som införs.

  • Hur ska detta harmonisera mot de behov som råder på den svenska bostadsmarknaden.

Vi arbetar med att rättar ut frågetecken.

Givetvis kan inte en individuell insats som detta

  • på egen hand rätta till de brister som finns i systemet,

men värdefullt är

  • att ha kännedom om de förutsättningar som råder,

så finns också bättre förutsättningar för en vettig hantering i vardagsarbetet.

 

 

Företrädesvis är det följande myndigheter som påverkar samhällsbyggnadsprocessen.

Boverket är den myndighet som genom sitt regeringsuppdrag påverkar på bygg- och fastighetsbranschen.

Nytt från Boverket

 

Naturvårdsverket, med sin övergripande ställning inom miljöområdet.

Nytt från Naturvårdsverket

 

Folkhälsomyndigheten som är den myndighet som har tillsynsansvaret i olika sakfrågor.

Nytt från Folkhälsomyndigheten

 

 

Det finns även andra offentliga institutioner

som har, genom olika utredningsuppdrag en direkt påverkan på den utveckling som sker,

vilket kan vara värdefullt att känna till, läs mer under länk: Övriga samhällsfunktioner

 

 

 

Denna sammanställning inleddes år 2019 och sker löpande samt arkivering sker när omfattningen så kräver.

 

 

I anslutning till denna produkt

planerar vi att erbjuda seminarier för att djupare beröra

de direktiv som kommer från myndigheter och

hur detta påverkar, upplevs och kan hanteras i vardagsarbetet.

Mer information om detta kommer att presenteras under länk: Utbildning