Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Byggombud följer  >>  Boverket (BOV)

Boverket 2020

 

Nedanstående sammanställning är information, nyheter och direktiv från Boverket som kommer ut under år 2020.

Kvartal 1

Miljöpåverkan ökar från byggsektorn

Boverkets miljöindikatorer visar att bygg- och fastighetssektorn

står för cirka 10 till 30 procent av miljöpåverkan i Sverige från svensk produktion.

Dessutom bidrar sektorn till utsläpp i andra länder genom import av byggprodukter.

Större komplementbostadshus från 1 mars 2020

Riksdagen har beslutat att den tillåtna byggnadsarean för komplementbostadshus ska utökas från 25,0 till 30,0 m2.

Lagändringen kommer att träda i kraft den 1 mars 2020.

Utökning till 30,0 m2 gäller endast attefallshus som används som komplementbostadshus.

Komplementbostadshus kan användas antingen som permanentbostad eller som fritidshus.

Attefallshus som används som komplementbyggnader, som till exempel garage, förråd eller gäststuga, kommer även i fortsättningen få vara högst 25,0 m2.

Myndigheter delar med sig av goda exempel på offentligt byggande

Bra exempel på om- och nybyggnadsprojekt, processer, verktyg eller upphandlingar?

Kanske inom ett specifikt område eller från en särskild myndighet?

På Boverkets webbplats finns att söka bland exempl från Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare,

hämtade från seminariet ”Statens stoltheter 2019”.