Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Byggombud följer >>  Boverket (BOV)

PBL kunskapsbanken

En handbok om plan och bygglagen som består av 2 000 webbsidor för vägledning kring frågor som rör Plan- & bygglagen,

se länk: PBL kunskapsbanken

 

Inte helt lätt att hittar rätt på Boverkets webbsida där det bl.a. finns dessa två lika benämnda sidor

och
  • Nyhetsbrev PBL kompetens, där information erhålls om Boverkets vägledning för tillämpningen av plan- och bygglagen, en vägledning som sker genom PBL kunskapsbanken, webbseminarier och aktiviteter inom kompetenssatsningen.