Startsida  >>  Vi erbjuder  >> Byggombud följer  >>  Naturvårdsverket (NV)

Webbplatsen Sveriges miljömål

 

 

Webbplatsen för svenskt miljöarbete,  Sveriges miljömål

  • drivs av Naturvårdsverket
  • i samarbete med Boverket, Havs- och vattenmyndigheten, Jordbruksverket, Kemikalieinspektionen, Skogsstyrelsen, Sveriges geologiska undersökning, Strålsäkerhetsmyndigheten samt länsstyrelserna.

 

Syftet med detta miljömålssystem är att

  • ge inspiration och verktyg till företag och kommuner
  • som vill arbeta mer strukturerat för att bidra till Sveriges miljömål.

 

Miljömålssystemet består av

1 generationsmål, som är det övergripande målet som visar inriktningen för Sveriges miljöpolitik.

Målet ger vägledning om de värden som ska skyddas och den omställning av samhället som behöver ske inom en generation för att nå miljömålen

16 miljökvalitetsmål, som beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till.

God byggd miljö är miljökvalitetsmålet som framförallt berör bygg- och fastighetsbranschen.

Därtill finns

17 etappmål inom områdena avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen och klimat för att underlätta att nå generationsmålet.

 

 

Läs mer på webbplatsen, Sveriges miljömål