Startsida  >>  Vi erbjuder  >>  Byggombud följer

Övriga samhällsfunktioner

RISE  –  IVL – SVENSKA MILJÖINSTITUTET  –  LANDSTING

 

Utöver myndigheter finns ett antal samhällsfunktioner som har stor påverkan på samhällsbyggnadsprocessen.

Det är väl värt för fastighetsägare

att ha kännedom i detta och för att få bättre förståelse i det som sker.

 

Dessa funktioner genomför  forskningsverksamhet

samtidigt som de bedriver kommersiella projekt ute i näringslivet.

 

Detta är en balansgång, inte minst beträffande jäv.

Exempel på denna typ av organisation inom den offentliga sektorn kan nämnas

 

RISE

 

IVL – Svenska miljöinstitutet

 

Landstingen genom de s.k. Arbets- och miljömedicinska enheterna.