Bostadsmiljö >>  Det svenska regelverket >>  Myndigheter  >>  Övriga samhällsfunktioner

Landsting

 

I centrum för dessa enheter står Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM)

och gruppen ska arbeta för att minska arbets- och miljörelaterad ohälsa.

Detta ska ske genom att identifiera och förebygga olika risker i arbets- och omgivningsmiljön.

 

Enheterna finns på sju platser i landet, se förteckningen nedan och

arbetar med patientutredningar och kartläggning av risker, informationsspridning, undervisning och forskning.

 


Region Stockholm: Institutet för miljömedicin (IMM)  och  Centrum för arbets- och miljömedicin

Gävleborg och Uppsala län: Arbets- och miljömedicin

Region Örebro: Arbets- och miljömedicin

Region Väst: Arbets- och miljömedicin Göteborg

Region Östergötland och Småland: Arbets- och miljömedicin i Linköping

Region Syd: Arbets- och miljömedicin Syd

Region Nord: Arbets- och miljömedicin Region Västerbotten