Bostadsmiljö >>  Det svenska regelverket >>  Myndigheter  >>  Övriga samhällsfunktioner

IVL – Svenska miljöinstitutet

IVL 2020

 

 

IVL Svenska Miljöinstitutet, med en personalstyrka på 300 personer grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt med

  • syfte att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenvårdsfrågor.

Vidare meddelas att

  • att de har Sveriges bredaste miljöprofil.
  • att de förenar tillämpad forskning och utveckling i nära samverkan med näringslivet och det offentliga.

IVL tar på sig konsultuppdrag och enligt egen uttalande

  • vilar dess arbete på vetenskaplig grund och
  • dess forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande.

IVL producerar en hel del utredningar, se mer om detta: IVL 2020

 


Dotterbolag till IVL

 BASTA on line AB

som ägs till 60 % och arbetar med ett system för att fasa ut farliga ämnen ur byggvaror.

 

 EPD International AB

är helägt dotterbolag som driver och förvaltar ett system för verifiering och registrering av miljövarudeklarationer.

 

 Hammarby Sjöstadsverk ägs tillsammans med KTH

är en test- och pilotanläggning för test- och utveckling av tekniker för vattenrening.

Målet är att få avloppsvatten att bli så rent att det går att återanvända.

 

 eBVD i Norden AB bildades tillsammans med Byggmaterialindustrierna

med uppgift att underlätta arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och

bidra till ett mer miljöanpassat byggande.


I Kina ägs sedan mer än tio år företaget SEC, Sino-Swedish Environmental Technology Development Center Ltd,

tillsammans med forskningsinstitutet Tianjin Academy of Environmental Sciences (TAES).

2014 etablerades det helägda dotterbolaget IVL Environmental Technologies i Beijing.