Bostadsmiljö >>  Det svenska regelverket >>  Myndigheter  >>  Övriga samhällsfunktioner

RISE

RISE har uppdrag är att verka för hållbar tillväxt i Sverige

genom att stärka näringslivets konkurrenskraft och förnyelse samt

bidra till en innovativ utveckling av samhället.

 

 

Den svenska institutssektorns rötter

går tillbaka till förra sekelskiftet när många forskningsinstitut

med inriktning på olika industriella branscher såg dagens ljus.

 

Från 1960-talet och ett tjugotal år framåt

växte institutssektorn från en handfull forskningsinstitut till dryga 30 stycken.

Företag och organisationer inom olika industrigrenar och teknologiområden var delägare i sina institut, de flesta förvaltades i stiftelseform.

 

Under 1990-talet blev det en forskningspolitisk ambition

att stärka utvecklingen av hela sektorn, bland annat genom att samla det statliga ägandet.

 

År 1997 bildade staten tillsammans

med Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling, KK-stiftelsen,

ägarbolaget IRECO Holding för att samla och förvalta statens ägande i industriforskningsinstituten.

 

År 2002 lanserades den så kallade Fyrklövern

där institut i besläktade branscher sammanfördes i fyra koncerner.

Dessa utvecklades till: Innventia, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Swedish ICT och Swerea.

 

År 2006, på uppdrag av regeringen,

lyftes behovet fram av en enad svensk institutssektor genom en utredning

En ny institutssektor – en analys av industriforskningsinstitutens villkor och framtid ur ett närings- och innovationspolitiskt perspektiv

Till en direktfil i pdf-format: En_analys_av_industriforskningsinstitutens_villkor_och_framtid

Denna utredning ska ha fått ett stort genomslag och

ökade ägarnas krav på konsolidering.

 

År 2007 blev IRECO Holding helägt av staten och

År 2009 bytte IRECO Holding namn till RISE Research Institutes of Sweden Holding.

Samma år förvärvade RISE samtliga aktier i SP (Sveriges Tekniska Forskningsinstitut).

 

 

RISE idag

Driver och stöder alla typer av innovationsprocesser.

Finns över hela Sverige – och lite till.

2 800 medarbetare, varav 30 procent disputerade forskare.

Omsatte 2018 cirka 3 miljarder kronor.

Erbjuder ett 100-tal testbäddar och demonstrationsmiljöer, öppna för företag och lärosäten.

Ägare och partner i 60 procent av Sveriges samlade test- och demonstrationsmiljöer.

En stor del av kunderna är små- och medelstora företag som står för ca 30 procent av omsättningen.

 

Länk till RISE hemsida