Regelverket  >>  Bygglagstiftningen

Boendeformer

 

Det finns flera olika bostadsformer.

De olika boendetyperna kan vara till för alla eller enbart riktas till en viss målgrupp. För att ha möjlighet att få tillgång till en viss bostad kan detta bero på

olika faktorer, såsom ålder, livssituation etc. Nedan finns en uppställning, med länk till utförligare presentation av de olika boendetyperna:

Ägarbostad – En bostad som ägs direkt, istället för att ha en andel i en förening som egentligen äger bostaden.

Kollektiv – En delad bostad där du tillsammans med dina grannar tar ansvar för huset eller byggnaden.

Studentbostad – Bostäder som är utformade enbart för studenter.

Fritidshus – Ett hus, en stuga eller ett torp på landsbygden som ofta är utformade efter att bara bo i under vissa perioder.

Radhus – Bostadshus som är sammanlänkade i ytterväggarna och har en större boyta än 50 kvadratmeter.

Äldreboende – Ofta en egen lägenhet eller rum med tillgång till gemensamma utrymmen som matsal, vardagsrum, trädgård och uteplats.

Bostadsrätt – En bostad som du har rätt att nyttja mot en andel som du köper i bostadsrättsföreningen.

Hyresrätt – En bostad du själv inte äger, utan hyr av hyresvärden som äger bostaden.

Villa – Ett friliggande bostadshus med en eller två bostäder och tillhörande tomt.