Regelverket

EU

EU påverkar våra regler med bland annat EU-direktiv och EU-förordningar och EU-direktiv ska implementeras i Sveriges (och övriga länders) lagstiftningar,

innebär att Sveriges regler måste ändras så att direktivens syften uppnås. En EU-förordning blir direkt en del av svensk lagstiftning och om Sverige har regler

som strider mot en EU-förordning så gäller inte dem svenska skrivningen. Ett exempel på en EU-förordning är byggproduktförordningen, CPR,

se Boverkets sidor om CE-märkning av byggprodukter.