Till fastighetsägare  >>  Till bostadsrättsföreningar (BRF)   >>  Erbjudande till BRF 

Erbjudande till BRF

 

Det krävs av fastighetsägare att de bedriver en kontinuerlig egenkontroll

Folkhälsomyndigheten / Fastighetsägarens egenkontroll

 

 

En viktig grund för våra projekt är att det finns en relevant hantering och för alla parter begriplig handlingsplan. Under en period bjuder vi

in föreningar med följande erbjudande

1. byggnadsbesiktning inför införande av egenkontrollprogram

2 .att upprätta en handlingsplan

mot att föreningar väljer att genomföra vårt egenkontrollprogram, Egenkontroll för fastighetsägare. Projektens omfattning och tempo beslutas gemensamt och

som underlag finns vårt bibliotek som alltid finns tillgängligt.

 

Är ni intresserad?

Gör en intresseanmälan