Till fastighetsägare  >  Till bostadsrättsföreningar (BRF)   >  Erbjudande BRF hösten 2021

Erbjudande BRF hösten 2021

 

Det krävs av fastighetsägare att de bedriver en kontinuerlig egenkontroll

Folkhälsomyndigheten / Fastighetsägarens egenkontroll

 

 

En viktig hörnsten i våra egenkontrollprojekt är att det finns en relevant och för alla parter begriplig handlingsplan. Under en period kommer vi

att bjuda in föreningar, genom att bjuda på upprättande av denna handlingsplan mot att föreningar väljer att genomföra vårt egenkontrollprogram

alternativt att uppgradera befintliga program, Egenkontroll för fastighetsägare. Projektens omfattning och tempo beslutar ni som förening och som

underlag finns vårt bibliotek som vid samarbete med Byggombud alltid är tillgängligt.

 

Är ni intresserad?

Gör en intresseanmälan