Att samarbeta med oss

TILL BOSTADSRÄTTSFÖRENINGAR (BRF)  –  GENOMFÖRDA PROJEKT

 

 

Etik och tydlighet

Det finns idag en otydlighet i den svenska samhällsbyggnadsprocessen

som skapar en osäkerheter inom bostad-, bygg- och fastighetsbranschen.

 

Därför finns för fastighetsägare mycket att vinna på, att med tydlig information

hålla berörda intressenter uppdaterade i hur aktuella sakfrågor hanteras i den egna verksamheten.

 

För att på bästa sätt kunna värna våra projekt

har forskning alltid varit och är ett viktigt inslag i vårt arbete, se under länk: Forskningsprojekt.

 

 

Det kan verka pretentiös, att i vardagsarbetet behöva tillgripa en vetenskaplig bekräftelse.

Men i förekommande fall styr särintressen och med tanke på det tolkningsföreträde som råder

ger forskningsinsatsen ett värdefullt stöd till vår arbetsmetodik.

 

Vi besitter den kompetens som fordras och har upparbetade kontakter vilket gör

att detta inslag är fullt hanterbart och förstärker tryggheten i våra projekt.

 

Vårt befintliga bibliotek finns också att tillgå, se exempel på rapporter som presenteras under länkar,

Vetenskapliga dokument

Näringslivsprojekt