Att samarbeta med oss  >>  Genomförda projekt

Forskningsprojekt

 

 

I SAMARBETE MED LRS (Library Research System)

 

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2019

– Relative Humidity, RH (%), a Problem or Not in Swedish Buildings

Publicerad i International Multispeciality Journal of Health år 2017

– Indoor environment Is it possible to use outdoor air in densely populated areas as an indicator of indoor air quality in Swedish buildings

 

Konferensartikel år 2017, 

Fifth International Conference on Advances in Bio-Informatics, Bio-Technology and Environmental Engineering – ABBE 2017

– Authorities microbiological oriented approach creates confusion in Swedish buildings

 

Publicerad i International Journal of Environmental & Agriculture år 2016 

The_link_between_the_users_huealth_and_deficiencies_in the Physical Indoor Environment

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2016

– A Comparison of Relative Humidity between Two Swedish Buildings with Different Ventilation Solutions

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2016

– Indoor air environment —Hygienic factors and limits

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2014

– Ventilation and Relative Humidity in Swedish Buildings

Publicerad i Journal of Environmental Protection år 2013

– A study of hygiene in Swedish schools and pre-schools-sources of air pollution

 

 

I SAMARBETE MED KTH (Kungliga Tekniska Högskolan)

 

 

Publicerad i Indoor and Built Environment år 2010

– A study of sources of airborne pollutants and poor hygiene in schools

Publicerad i Indoor and Built Environment år 2007

– Sick buildings or not indoor air quality and health problems in schools 

 

Konferensartikel år 2006, 

Healthy Buildings, Lisbon, Portugal, 4-8 June 2006

– Causes of poor air quality in swedish schools

 

Licentiatavhandling utvecklad år 1997, originalhandling från år 1992

– Mögelresistens hos beklädnader i våtrum

Licentiatavhandling, år 1994

– Luftmiljö inomhus, en studie med enkäter och partikelmätningar