Att samarbeta med oss  >>  Genomförda projekt

Näringslivsprojekt

 

 

 

I EGEN REGI

 

Rapport, år 2020

Analys_bostadsmarknaden_200128

Rapport, år 2014

– Miljömål, generationskriterier och myndigheters hemsidor

Rapport, år 2014

– Luftfuktighet mätstudie inomhus

Rapport, år 2014

– Från lag till kommunvardag

 

Rapport, år 2013

– Myndigheter; direktiv – tillsyn

Rapport, år 2013

– Fysisk innemiljö – Vad förorsakar hälsobesvär, byggnad eller verksamhet

Rapport, år 2012

– Fysisk innemiljö. att genomföra enkäter

Rapport, år 2012

– Från lag till kommunvardag

Rapport, år 2012

– Gränsvärden – koldioxid i byggnader

Rapport i samarbete med Alingsås kommun, år 2004

– Från svenska miljömål och lagsystem till en bra skolmiljö inomhus

 

Rapport i samarbete med Alingsås kommun, år 2003

– Inredningens påverkan på luftkvaliteten

Rapport i samarbete med Alingsås kommun, år 2003

– Psykosocial miljö, sett ur ett fastighetsperspektiv

 

 

I SAMARBETE MED KTH (Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm)

 

Rapport, år 2012 i samarbete med kommuner

– Pm program innemiljö

Rapport, år 2011

– Litteraturstudie – luftmiljö i skolor

Rapport, år 2010 i samarbete med kommuner

– Fysisk innemiljö i skolor – lagstiftning

Rapport, år 2007

– Program – byggnadsdeklaration

Rapport, år 2005

– Miljöhälsorapport 2005 – fastighetsområdet

Rapport, år 2000

– Luftmiljö inomhus, en luftstudie

Rapport, år 2000

– Luftmiljö inomhus, påverkande lagsystem, del 1

 

 

I SAMARBETE MED SKL (Sveriges Kommuner och Landsting)

 

Rapport, år 2012

– Rensa luften

Rapport, år 2007 (även Vilhelmina kommun och KTH ingick i detta projekt)

– Volgsjö skola