Att samarbeta med oss  >>  Till Bostadsrättsföreningar

Att värna sitt boende

 

 

 

Branschen är idag sårbar.

Hur kan jag som person och vi som förening skydda oss bättre?

Är det över huvud taget möjligt att påverka?

 

Givetvis, tillsammans kan vi hjälpas åt att värna vårt boende.

En viktig åtgärd är, att tydliggöra fakta!

 

 

Att värna den låga avgiften

Finns inte tryggheten i ekonomin blir boendeförhållandet en skakig historia.

Röster höjs för att föreningsavgifterna behöver höjas, se länk: BRF-avgifter. 

 

Givetvis finns det fastighetsägare med olika förhållanden, i detta är BRF säkerligen inget undantag,

men att göra generella utlåtanden är olustigt och behov bör styras av de individuella förhållanden som råder.

Till och med är det kanske så att det finns en del att lära i BRFs hantering, vore nog mer sannolikt!

 

 

Att värna sin granne

exempelvis nya medlemmar, med många gånger tunga investeringar i bagaget efter lägenhetsköpet.

 

En förening är inte starkare än sitt kollektiv, det vill säga medlemmarna i föreningen.

Med tanke på den prisutveckling som pågått finns det många hushåll i Sverige med ansträngd ekonomi.

 

Blir det för många medlemmar där ekonomin börjar att svaja kan även föreningens hållbarhet bli skakig.

Detta är naturligtvis en både olustig och svårbearbetad faktor, men

börjar den svenska ekonomin att vända nedåt, vad händer då?


De svenska hushållens bostadslån uppgick i februari år 2019 till 3 300 miljarder kronor,

en ökning med 2 400 miljarder kronor sedan år 2004, vilket är

svindlande belopp som inte bara kan viftas bort.

 

 

Att värna tydlighet i uttryck och i olika sakfrågor?

Många sakfrågor är diffusa, exempelvis

det byggtekniska miljöområdet och

många nya uttryck införs, egenkontroll, klimatdeklaration, fastighetsägares ansvar för att nämna några exempel.

 

Viktigt att föreningar sätter sig in i dessa uttryck och sakfrågor,

vid behov själva definierar vad som menas med dessa uttryck och detta

med utgångspunkt från den egna verksamheten samt

det berörda lagsystemet.

 

 

Att värna byggnadens tekniska funktion?

Ett område som många gånger kan ge upphov till svåra frågeställningar i föreningar är exempelvis

vilka ytor som bör utnyttjas för boendet och vilka ska prioriteras för byggnadens tekniska funktion.

 

Även hur bostaden generellt hanterar vid renoveringar etc, är heller inte helt okomplicerat.

Dessa frågor kan ge upphov till mer eller mindre ansträngda situationer och

området underlättas definitivt inte av det diffusa agerandet som sker från myndigheter och många andra branschaktörer.

 

Generellt finns ett utbrett missförstånd och det finns mycket att vinna på i det interna samförståndet

1) med tydlig information i olika sakfrågor som ökar samsynen över vad som är lämpligt att göra

2) för att bevara byggnadens totala prestanda och säkerhet, se under länk: Tekniska förändringar.

 

 

 

Skapas bättre tydlighet i olika funktioner, sakfrågor och uttryck

så finns det, med utgångspunkt från förutsättningarna i den egna verksamheten också

bättre förutsättningar att värna det egna boendet.

Se länk: Egenkontroll