Till fastighetsägare

Bostadsrättsföreningar (BRF)

BRF SOM FASTIGHETSÄGARE   –  BRF-AVGIFTER 

 

Hur ser en BFR på sin framtid som fastighetsägare?

Det finns många frågeställningar som inte alltid är helt lätt att hantera i vardagsarbetet. 

> Egenkontroll

> Kostnadsökningar

> Fastighetsägares ansvar

> Vilka krav ställer myndigheter

> Vad är hållbarhet och vad är klimatkrav, olika uttryck används, där betydelsen inte alltid är helt tydlig.

 

 
Hur hanteras paragrafer i förhållande 

till det som de boende behöver och

till det som lagen påtalar?


 

Substansen i många föreningar ifrågasätts

se länkar: BRF som fastighetsägare och BRF-avgifter

Mer viktigt bör vara att agera för en fungerande bostadsmarknad

– med trivsamma och hållbara boendemiljöer som, inför gemene man, kan visa upp begripliga miljö- och klimatspår,

– vilket sannolikt de flesta etablerade föreningar står för.

Genom rätt förebyggande insatser bygger BRF upp möjligheter för en bättre egen kontroll över situationen, se länk: Egenkontroll