Vi erbjuder

Information & seminarier

 

Behovet av tydlig och evidensbaserad information som värnar ”för en hållbar bostadsmiljö” utan styrning av särintressen är stort. Med hjälp av vårt informations-

och seminarieprogram erhålls en bra grund för bättre förståelse, vad som de facto gäller så många vanliga och kostnadskrävande fällor i tid kan undvikas. Vi

erbjuder både anpassade insatser efter våra kunders önskemål och har också upprättat följande förberedda program.

 

1. Till styrelser och företagsledning

för upp till sju personer, genomför vi 3-timarsseminarier till fast pris 13 500 kr, exkl. moms.

Programpunkter

* Regelverket, vad säger det och hur används detta

* Vad påverkar miljön i våra byggnader och analyser av innemiljöer

* Vilka mätmetoder finns att tillgå för att kunna erhålla en relevant bild över miljön i våra byggnader

* Hur kunna hantera alla de utlåtande som gör gällande att byggnader ska ge upphov till hälsobesvär

 

2. Kunskapskälla

att under ett år få full tillgång till hemsidan www.byggombud.se, inklusive de länkar som är lösenordskyddade. Denna hemsidan uppdateras löpande.

Kostnad: 17 000 kr/år, exklusive moms

 

3. Seminarier vid två tillfällen

för upp till sju personer som genomförs vid två tillfällen, 4 timmar/tillfälle och som berör följande områden

– för innemiljö påverkande faktorer

– hur identifiera parametrar som definierar kvaliteten på miljö

– regelverket och myndigheter

– egenkontroll av byggnader

– aktuella händelser som inträffar

Respektive seminarium kan även anpassas, mer specifikt, efter de önskemål våra kunder har.

Kostnad för dessa två seminarietillfällen: 33 000 kr, exklusive moms

 

Paketpris 2 & 3

för att deltaga under ettårsperioden både med att ha fri tillgång till hemsidan www.byggombud.se och de två seminarierna: 42 000 kr, exklusive moms

Föredragshållare Tekn L Thomas Alsmo

som inledde sin bana inom byggnadsindustrin på tidigt 1970-tal och arbetar sedan år 1990 med Byggombud Thomas Alsmo AB.

Thomas genomför projekt i det svenska fastighetsbeståndet och bedriver forskningsprojekt, läs mer under länkar: Våra projekt

 

Vid behov genomför vi anpassade utredningar, dvs vi skräddarsyr informations- och utbildningsinsatser helt efter de behov som krävs, läs mer under

länk: Analys av inomhusmiljön

länk: Analys av regelverket