Vi erbjuder  >>  Egenkontroll

Bygg- och projektledning

 

 

Byggombud är behjälpliga genom hela processen

Konstruerar program och leder projekten.

I våra projekt ingår alltid KA-behörighet (behörighet K).

Givetvis tar vi på oss att även hantera rena KA-uppgifter.

 

 

 

Går Ni i byggplaner?

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede för en förutsättningslös diskussion

Länk: Kontakt

Byggnation

Att bygga hus inbegriper många olika moment, aktiviteter och involverar flera yrkesgrupper som ska samverka i en byggprocess.

Byggskedet kan delas in i tre faser.

1. Programarbete, då grundläggande handlingar tas fram.

2. Projektering, projektet sväller och man väljer lösning för det aktuella projektet.

3. Produktionsskedet då projektet fysiskt verkställs.

Byggombud är behjälpliga genom hela processen

> med programhandlingar,

> projektledning,

> vid behov, leda de praktiska insatserna samt

> besiktningar

 


Byggprojektet ska genomföras efter tydliga och i förväg uppgjorda ramar

> kostnader,

> tid och

> kvalitet.

Ju bättre förberedelse som görs, innebär att risken för obehagliga överraskningar minskar.

Det fordras planering av många ingående delar i produktionen av en byggnad.

Tydliga tids- och aktivitetsplaner är en grund för att kostnads-, tids- och kvalitetsramarna kan efterlevas.

Alla projekt är unika, stora om små, vilket är utgångspunkt för vårt arbete och inte minst att beakta

de lokala förutsättningar som råder. 

Kontakta oss gärna i ett tidigt skede i era byggtankar för en förutsättningslös och konfidentiell diskussion, kontakt.