Vi erbjuder  –  Egenkontroll

Direktiv

Centrala och lokala.

Beträffande myndigheternas formella direktiv händer det att dessa varierar,

– både i det centrala och lokala sammanhanget

– som geografiskt och över tid.

Därför nödvändigt att i detta ta kontroll över vad som gäller för den egna verksamheten och att det hålls uppdaterat.


Uttryck av betydelse är

– fastighetsägares ansvar,

– klimatpåverkan och

– hållbarhet.

Vad exakt dessa uttryck innebär är från lagställarna lite diffust.

Under länk, Tolka uttryck finns en sammanställning hur dessa uttryck kan definieras.

 

Länkar till myndigheter och intresseorganisationer gällande fastighetsägarnas egenkontroll

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndigheten: Fastighetsägarens ansvar enligt miljöbalken

Stockholms stad: Egenkontroll enligt miljöbalken

Stockholms stad (pdf-fil): sthlm, Egenkontroll_for_fastighetsagare

Stockholms stad (pdf-fil): Miljöförvaltningens sammanställning_2017

Stockholms stad (pdf-fil): Årsrapport_2018

Uppsala, miljöförvaltningen 2016: Uppsala_-_Egenkontroll_for_fastighetsägare

Fastighetsägarna

HSB: Webbsida

HSB, pdf-fil som hänvisas till: Miljöförvaltningen Stockholm_(2007)_Egenkontroll_fastighetsägare

Sveriges allmännytta /SABO)


Studeras länkarna ovan så framgår det att ingen instans har värderat hur de direktiv som sammanställs överensstämmer med det som verkligen står i Miljöbalken.

Dock ska egenkontrollarbetet utgå från den egna verksamhetens förutsättningar.


Därför oerhört värdefullt

att verksamhetsutövaren själv sätter sig in i förhållandet

och formulerar vad uttrycken fastighetsägares ansvar, klimatpåverkan och hållbarhet ska stå för i den aktuella

verksamheten.