Vi erbjuder >>  Egenkontroll   >>  Mätningar >> Fysiska mätningar

Lufttemperatur (ᵒC)


Hur lufttemperaturen inomhus upplevs

är subjektivt och historiskt har uppfattning om lämplig temperatur varierat:

– I mitten av 1900-talet gällde 18 °C som normal rumstemperatur.

– Ännu tidigare, när husen värmdes med kaminer och kakelugnar, ansågs 15 °C representera normal rumstemperatur.

– Idag gäller 20 – 24 ˚C.

 

Temperatur

är en fysikalisk storhet och ett mått på det som vanligtvis uppfattas som värme och kyla.

Värmeflödet är från den högre temperaturen till den lägre och

vid lika temperatur råder termisk jämvikt  (termodynamikens nollte huvudsats).

 

Definitionen är förändringen i inre energi av entropin, vilket också

kan beskrivas som den kinetiska energin i en ideal gas,

det vill säga rörelsen hos molekylerna/atomerna inom ämnet.

Vid högre temperatur rör de sig mer än vid lägre temperatur.

 

Folkhälsomyndigheten med sin uppgift som tillsynsmyndighet ställer krav på fastighetsägare att temperaturen inomhus behöver vara

minst 20 °C mätt med vanlig temperaturgivare eller

minst 18 °C med operativ mätning för att det inte ska bedömas som olägenhet för människors hälsa.

 

 

För att inomhusklimat ska upplevas behagligt bör även följande beaktas gällande temperaturen.

Strålningstemperatur, som är ett mått på strålningsutbytet med omgivande ytor i alla riktningar till exempel förekomst av kalla ytor i en bostad

Temperaturskillnader i ett rum (asymmetrier), som innebär att det inte får vara för stora skillnader i temperaturer mellan olika platser i rummet

Luftens hastighet, drag och förekomsten av kalldrag

Luftens fuktighet, som vid hög luftfuktighet påverkar människans upplevelse av värme eller kyla

Värmeelement (radiatorer) är underhållna och fungerar effektivt som innebär att de är uppvärmda över hela ytan