Vi erbjuder  >>  Egenkontroll

Tolka uttryck

FASTIGHETSÄGARES ANSVAR   –  KLIMATPÅVERKAN  –  HÅLLBARHET

 

Det diskuteras ofta att byggnader i sig ska ha en stark påverkan på miljö och klimat.

Men mer sällan behandlas vad som ligger till grund för dessa diskussioner

och på vilket sätt byggnader ska ha denna påverkan.

Hur ska uttryck tolkas?

Situationen är idag tämligen diffus och välgörande är att med tydlighet, hålla isär följande faser.

a. Byggskede, inklusive om och tillbyggnad samt reparation.

b. Förvaltningsskedet och om det enbart är byggnaden i sig det gäller.

 

 

Beträffande planskedet har detta i sig ingen större påverkan. 

Men de beslut som fattas i planskedet har däremot påverkan på det som händer därefter.


Några uttryck som blivit ett otydliga begrepp inom samhällsbyggnadsprocessen är

Fastighetsägares ansvar

Klimatpåverkan

Hållbarhet

Läs mer under respektive länk.

Därutöver beaktas nog inte tanken med, eller bakgrunden till egenkontrollen i erforderlig utsträckning.