Vi erbjuder  >>  Egenkontroll  >>  Tolka uttryck

Klimatpåverkan

 

Boverket har i uppdrag av regeringen att ur ett livscykelperspektiv

– lämna förslag på metod och regler

– för att det ska kunna gå att redovisa byggnaders klimatpåverkan.

Enligt Boverket kan detta krav tidigast ske år 2021.

 

Dvs. definition för byggnaders klimatpåverkan saknas.


 

Läs mer under Boverkets länk: Krav på klimatdeklaration i byggsektorn tidigast 2021