Vi erbjuder – Mätningar – Fysiska mätningar

Relativ luftfuktighet (rF)

 

Den relativa luftfuktigheten (rF), som mäts i procent (%),

är en viktig miljöfaktor i våra bostäder

då den påverkar för människors hälsa ett flertal parametrar i luften.

 

Observera, optimal rF-nivå är mellan 40 och 60 %.

 

BÖR BEAKTAS

Smittsamma sjukdomar överförs av luftburna patogener.

Höjs den relativa luftfuktigheten, från låg nivå till att nå över 40 %

minskar förekomsten av luftvägsinfektioner och

svårighetsgraden av allergiska och astmatiska reaktioner.


En viktig frågeställning är hur påverkas människors hälsa av att under längre perioder vistas i miljöer med för låg rF.

Det har noterats att förekomsten av luftvägsinfektioner ökar på vintern när människor utsätts för långa perioder med låg luftfuktighet inomhus.

Genom att höja den relativa fuktigheten från låg till mellannivå kan en minskning av influensaepidemier uppnås.