Vi erbjuder

Byggombud följer

REGERINGSKANSLIET  /  BOVERKET  /  FOLKHÄLSOMYNDIGHET  /  NATURVÅRDSVERKET  /  ÖVRIGA SAMHÄLLSFUNKTIONER

 

Byggombud följer är en tjänst med syfte att hjälpa fastighetsägare att kunna följa med i den snabba utveckling som idag sker inom regelverket.

Vi bevakar och följer det som händer från myndigheter, i viss mån även från ett antal övriga samhällsfunktioner och informationen sprids genom anpassade

seminarier, genom att 2 gånger/år sammanställa det som händer i nyhetsbrev samt från respektive myndighet finns sammanställning under följande länkar.

Regeringskansli

Boverket

Folkhälsomyndigheten

Naturvårdsverket

Några övriga samhällsfunktioner.

 

 

Kontakta oss gärna för att även ni ska vara med i denna kommunikation: Kontakt